Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Levelei Idához

Erzsébet két levele Ferenczy Idához, hű felolvasónőjéhez:-)


Édes Idám! Epen kaptam leveledet, és elég szomorú vagyok, mint képzelheted. Ezen várva várt leveletben bizonyosan reméltem jó hirt kapni. Adjon Isten hogy másikban találjak, mit ohajtok. -Sokszor gondoltam rád, és nagyon is hiánysz nekem, a hosszú fésülködés alatt, a séták közben, és úgy ezerszer a napban. - Egeszen egyedül em tudtam itt maradni, tehát ide rendeltem Horse-Guardomat, ki mult csötörtökön szerencsésen is érkezett meg, és kimondhatlan örömmel szivemre borult.-
Kép nap feküdtem miután nyakfajásom oly erös lett, hogy úgy kelett megszünöm az irással. Most egészen rendben vagyok ismét, csak borzastó szomorú. Mulatságos tárasaságra még nem Sokat sétálok, majdnem egész napig; a hölgy legalább elegedet lehet, sokat olvasok, nem sokára olvégzem a "Karthausi"-t, igen jól tetszett, és egészen értettem. - Az idö mindeg változig, kiálhatatlan meleg volt mult héten, és most ismét oly szeles és borult, hogy kelemetlen van kint mulatni, - Most Isten veled édes Idám, ne menj férjhez ezen idö alatt, sem Kálmándhoz, sem másikhoz, hanem maradj hü legjobb barátnédhoz,

E.

--------------------
Waldhalle,17kén 1865


Édes Idám,

Ismét irok, és pedig az erdö közepében, hová megmentettem magamag a orzasztó melegségtöl. Az igért másod leveledet még eddig nem érkezett. Én már oly izgatott vagyok végre valamit hallani, mint alig mondhatom. Ha nálad Magyarországban ily meleg van mint itt, bizonyosan sokat szenvendi gogsz, kivált a pusztán, hol az árnyék is hiányzik.
Itt nagy sürü erdö van, én minden reggel a fesülködés után, kikocsizok; és hol az erdö kezdik leszállok és gyalog megyek egy kis fafödél alatt asztal és padok állnak. Ott maradok ebédig olvasván, irván, vagy csevegvén a hölgygyel. Sokszor is fennhangon olvasok, a kiejtés vegett. Hogy ö egy szót sem ért, az engem nem háborgat. A délutánt ugyan ezen módon töltem, csak hogy többet sétálok, ha hüvesebb kezd lenni.
18kán Ma reggel kaptam leveledet; igen-igen boldok vagyok, hogy te rendben vagy. Nem aggódom tovább, és nyugtabban nézek a jövendöbe. Be örülök ezen perczre ha végre ismét látni foglak, és nekem elbeszélhetz mindent, szórúl szorá, mit Kálmánoddal beszéltél; de fájdalom, még elég messze van ezen idöig. Neked persze a hetek hamarábbak és kelemetesebbek mulnak el, élvezni fogsz mindem percz kedves családod körében, és csak remélek, hogy honvágyod nem lesz az Ischli hegyek között.-
Ezen levél nem könnyen olvashatni, most már két napja hogy velem kirándulást tesz. Isten veled, édes Idám, Horse-Guard összevissza csókol, és én maradok hü barátnéd

E.

Klaushof, 18.7.1865
20kán Épen kaptam utolsó leveledet. Tehát ezt már egyenesen küldöm.